Gwiazda Górnośląska - dziś już niemal zupełnie zapomniana, - TopicsExpress          

Gwiazda Górnośląska - dziś już niemal zupełnie zapomniana, to elitarne i bezwzględnie najważniejsze odznaczenie, przyznawane bohaterskim weteranom powstań śląskich w okresie II Rzeczypospolitej. Order zatwierdziło Ministerstwo Spraw Wojskowych, a nadawała wraz z uroczystym dyplomem odrębna Kapituła, złożona z uznanych autorytetów. Wbrew mitom, upowszechnianym przez wrogów polskości Śląska (tak dawniej jak i dziś), Polska międzywojenna potrafiła docenić ofiarność swoich śląskich synów. Już w czasie powstań wiele powstańczych formacji zbrojnych posiadało własne odznaczenia - pułkowe, a nawet kompanijne. Nie miały jednak one oficjalnego charakteru w okresie międzywojennym i z tego powodu noszenie ich na mundurach polskich było formalnie zabronione. W to miejsce powstańcy byli dekorowani oficjalnymi odznaczeniami Rzeczypospolitej - Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (i innymi). W II Rzeczypospolitej pojawiło się zatem wiele form symbolicznego uznania dla roli weteranów powstańczych w walkę polskość Śląska. Spośród wielu odznaczeń wyróżnić należy: Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, honorowa odznaka Za walkę o Śląsk, a także Krzyż Plebiscytowy. Nie można również zapominać, że powstańcy śląscy cieszyli również szczególnymi przywilejami i wielkim uznaniem w życiu codziennym międzywojennej Polski. Posiadali własne kluby i organizację (pod nazwą Związku Powstańców Śląskich), a szacunek, jaki otaczał ich w polskim społeczeństwie może być porównywany jedynie z estymą, którą cieszyli w tym czasie weterani powstania styczniowego. Dodajmy nadto - po zakończeniu II wojny światowej komunistyczne władze rychło podjęły działania na rzecz zawłaszczenia tradycji powstań śląskich. Nadęte uroczystości, podkreślające bohaterstwo i patriotyzm powstańców miały w istocie i w pierwszym rzędzie uwiarygadniać nową władzę w oczach polskiego społeczeństwa. Elementem tej kłamliwej propagandy stało się także ustanowienie nowego powstańczego odznaczenia: Śląskiego Krzyża Powstańczego (mocą dekretu KRN z 8 października 1946 r.). Powstał również kontrolowany przez władzę ludową Związek Weteranów Powstań Śląskich. Powoli środowiska powstańcze próbował objąć inny reżimowy związek kombatancki - Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWiD). W oczach Polaków hołdy oddawane w tym czasie powstańcom pozostawały mało wiarygodne i niewiele różniły się od innych PRL-owskich, wyreżyserowanych uroczystości. Szkoda, że ten czas polskich rządów (w istocie PRL-owskich) pozostaje dla wielu do dnia dzisiejszego podstawą do oceny bilansu polskich rządów nad Śląskiem. Szkoda również, że III RP do dziś nie wypracowała dla Górnoślązaków jasnego przekazu, odpowiadającego na kłamliwą propagandę, kwestionującą polskość śląska, nawet tą, kryjącą się pod przykrywką działalności tzw. Ruchu Autonomii Śląska.
Posted on: Fri, 01 Nov 2013 13:22:29 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015