You are excellent in practising Islam if you are an extremist - TopicsExpress          

You are excellent in practising Islam if you are an extremist (extreme in practising Islam) or fundamentalist (having extreme fundamental knowledge about Islam), apa salahnya, sepatutnya hebatlah, namun pihak musuh Islam mengunakan dua perkataan ini dengan dikaitkan dengan aktiviti terrorisma, maka orang Islam yang kurang ilmu akan percaya akan propaganda yang dimainkan oleh musuh Islam, kesannya orang Islam akan menjauhi untuk jadi yang terbaik, propaganda ini sebenarnya telah berjaya menjauhkan orang Islam dari agama yang sebenarnya ! :) # Perang Badar melibatkan 313 Sahabah yang "Extremist dan Fundamentalist", iman tahap sudah ke kemuncak !, tahap Allah berkuasa dan makhluk tiada kuasa, nampak kepala musuh dipenggal tanpa mereka memenggalkannya, nampak pertolongan ghaib Allah SWT !
Posted on: Mon, 07 Oct 2013 02:25:16 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015