Le a rive poun viv non selman tankou moun,men tou pou tout moun we - TopicsExpress          

Le a rive poun viv non selman tankou moun,men tou pou tout moun we se kretyen nou ye.Ann sispann di nan bouch nou se kretyen,men pito ann demontre pa aksyon kiyes nou ye.Li le poun kite pale moun mal,mezanmi sila ki gen lestomak kalalou(glise) yo,ann kite sa,paskel pa bon.Ann aprann bay zanmi an yon bon akolad Sil few yon bagay relel a de men pa fe moun pou li,paske IPOKRIT pap antre nan wayom SYEL la.Ann chanje tande paske nou vle sove BONNE SOIREE A TOUS.
Posted on: Fri, 16 Aug 2013 02:36:43 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015